08734212600 09170075232 09201498949
۰
اضافه به مقایسه
سازنده
مدل
یورولوکس 5097
رنگ
سفید
جنس کف
تیتانیوم
تنظیم میزان بخاردهی
سیستم قطع خودکار
مخزن آب
گنجایش مخزن آب
۳70 میلی لیتر
اسپری آب
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
مخزن رسوب
بخاردهی پیوسته
بخاردهی لحظه ای
سازنده
بخار دهی برای 40 نوع پارچه