02128429884 ارتباط با مشتریان 09201498949 واتساپ
۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون های LED و LCD در اُولان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های LED و LCD در اُولان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون 32 اینچی سونی مدل 32W830K ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۲ تلویزیون 32 اینچی هوشمند هایسنس مدل 32A4K ۸/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
43
۳ تلویزیون ۴۳ اینچی هوشمنده هایسنس مدل 43A4K ۱۵/۲۴۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۴ تلویزیون ۴۳ اینچی 4K هایسنس مدل 43A61K ۱۸/۵۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
50
۵ تلویزیون اسمارت 50 اینچی هایسنس مدل 50A61K ۲۰/۴۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
55
۶ تلویزیون هوشمند 55 اینچی هایسنس مدل 55A61K ۲۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۷ تلویزیون 55 اینچ اسمارت هایسنس مدل 55A62KS ۲۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۸ تلویزیون 55 اینچ هوشمند هایسنس مدل 55U8QF ۵۰/۰۷۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۹ تلویزیون 55 اینچ هوشمند هایسنس مدل 55U8HQ ۶۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۱۰ تلویزیون 55 اینچ هوشمند هایسنس مدل 55A8H ۶۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۱۱ تلویزیون 55 اینچی هوشمند سونی مدل 55X85K ۴۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۱۲ تلویزیون 55 اینچی اسمارت سونی مدل 55X75K ۳۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
58
۱۳ تلویزیون 58 اینچ هوشمند هایسنس مدل 58A61K ۲۶/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
65
۱۴ تلویزیون 65 اینچ هوشمند هایسنس مدل 65A61K ۳۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۱۵ تلویزیون 65 اینچ 4K هایسنس مدل 65U7GQ ۵۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۱۶ تلویزیون 65 اینچ 4K هایسنس مدل 65U7HQ ۶۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۱۷ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K مدل 65A8H ۹۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۹
۱۸ تلویزیون 65 اینچی هوشمند سونی مدل 65X90L ۷۷/۴۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۱۹ تلویزیون 65 اینچ اسمارت برند سونی مدل 65X75K ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۲۰ تلویزیون سونی 65 اینچ اسمارت مدل 65X80L ۵۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۲۱ تلویزیون اسمارت 65 اینچ سونی مدل 65X85L ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۱
۲۲ تلویزیون 65 اینچی 4K سونی مدل 65X90K ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
85
۲۳ تلویزیون هوشمند 85 اینچی سونی مدل 85X85K ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۲/۲۸
۲۴ تلویزیون اسمارت 85 اینچی سونی مدل 85X80L ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۲۵