02128429884 ارتباط با مشتریان 09201498949 واتساپ
۰

نوع باتری

مدت زمان استفاده پس از شارژ

مدت زمان شارژ