02128429884 ارتباط با مشتریان 09201498949 واتساپ
۰
اضافه به مقایسه
مدل
ru-5010
سازنده
روگن
رنگ
نقره ای
وزن
ابعاد
توان وزن کشی
5 کیلو
دقت تا
1 گرم
مقیاس
5 کیلو
روشن شدن اتوماتيک
خاموش شدن اتوماتيک
قابلیت وزن کشی نوزاد
سنسورهاي سيستماتيک اندازه گيري
قابلیت نشانگر اخطار وزن بیش از حد
قابلیت وزن کشیKG - ST - LB